sâmbătă, 29 ianuarie 2011

Un nou început

Mă îndrept, agale,
Spre o groapă 
Grozav de mare. 
Zăresc lumini orbitoare...
În faţa mea
Ceva, mereu,
Va lumina.
Îmi amintesc 
Cum cineva-mi şoptea:
"Dacă se închide o uşă,
Fii fără grijă,
Se deschide alta."
Oare lumina
E începutul unei alte vieţi?
Sau e sfârşitul 
Celei ce a înfipt săgeţi?
Mi-a sfâşiat 
Inima încrezătoare
Şi încă mă doare...
De-a lungul vieţii
Vei învăţa
Că cel mai bun prieten
Îţi trădează încrederea...
Prima lumină
Care în viaţă-ţi va apărea,
Va fi stinsă de
Umbra permanentă a sa.

Mirare

Şi mă miram de ce nu-mi este somn,
Când lumea doarme pe-un baldachin de vise
Când pleoapele-mi aşteaptă doar un semn
Să le cobor şi să le ştiu, pe veci, închise.
Şi mă miram de ce mi-e veşnic dor
De chinuri, ce doar mie-mi sunt permise...

Nu existăNu există nici o legătură între timp şi ceas
Decât în mintea omului grăbit;
Nu există nici o legătură  între urmă şi pas
Decât în mintea celui urmărit;
Nu există nici o legătură între bani şi fericire
Decât în mintea omului zgârcit;
Nu există nici o legătură între femei şi iubire
Decât în mintea celui ce e îndrăgostit.

vineri, 28 ianuarie 2011

Pedeapsă

Mi-e frig... Mi-e atât de teamă de mine încât am ajuns să-mi doresc să mă părăsesc. Să îmi părăsesc fiinţa, mintea şi inima, lăsându-le să zacă inconştiente undeva într-o prăpastie adâncă, plină de spini. Să mă judece ploaia cu ai săi stropi fierbinţi iar când se va fii sfârşit, să-mi sărute cu grijă obrazul palid şi rece, în semn de împăcare. Martor la propria-mi pedepsire voi fi doar eu, la fel ca până acum. Dar n-am să vărs nici o lacrimă. Nu vreau să le mai simt săpând şanţuri adânci în obrajii mei. Şi oricum ele nu mai există fiindcă au secat de mult. Nici nu-i de mirare... Le-am epuizat datorită nepăsării voastre, a umilinţei aduse tocmai din partea mea şi a miilor de zbuciumuri din miez de noapte. 
Cine o să înţeleagă că nu sunt puternică şi nici nu am fost vreodată?! Cine o să-mi fie aproape în această întunecoasă şi înspăimântătoare prăpastie?! Cine o să scoată spinii adânc înfipţi în al meu trup?
Îi  cer iertare sufletului meu ros de tristeţe şi peticit de atâtea ori cu lacrimi amare.  
Îi cer iertare Cerului fiindcă am mai împrumutat şi din lacrimile sale. Aveam nevoie ca să-mi dovedesc că sunt vie sau pentru a-i potoli obrazului setea nestăpânită de lacrimi.
Şi vreau să nu-mi mai fie frig...!
Poate am nevoie de un alt suflet. Dar nu. 
Al meu va reînvia într-o zi şi-mi va cere socoteală. Aceea va fi cu siguranţă ultima... şi mi-e teamă.
Sper să fie ultima.

Nici nu mai ştiu că te-am iubit...